Alle lesborden

Naam (klas / niveau / onderwerp)
Statistiek basisbegrippen
LLO 2 / VWO
Procenten
Leerjaar 2 + 3 / Gegeven %
Formule opstellen bij een lineair verband
Fontys ICT
Geschiedenis van de wiskunde - Lesbord 2
Leeuwarden/Groningen FO2122 / Geschiedenis van de wiskunde
geschiedenis van de wiskunde de gouden eeuw en verder - na les 5
Geschiedenis van de wiskunde - Lesbord 18de en 19de eeuw
Leeuwarden/Groningen FO2021 / 18de en 19de eeuw
geschiedenis van de wiskunde - lesbord 1
Groningen FO 2021
Kloktijden
VMBO / Rekenen met kloktijden
Formule rechte opstellen
2 / HAVO / Het opstellen van de formule van een rechte op diverse manieren
Variabele begrijpen
wiskunde 1 / Leren rekenen met variabelen
ITESS Mathematics Numbers and Proofs Modular Arithmetic
ITESS year 1 / Numbers and Proofs: Modular Arithmetic
ITESS Mathematics Numbers and Proofs Proof by Mathematical Induction
ITESS year 1 / Numbers and Proofs: Proof by Mathematical Induction
ITESS Mathematics Numbers and Proofs Euclidean Algorithm and Linear Diophantine Equations
ITESS year 1 / Numbers and Proofs: Euclidean Algorithm and Linear Diophantine Equations
ITESS Mathematics Numbers and Proofs Proofs
ITESS year 1 / Numbers and Proofs: Proofs
ITESS Mathematics Numbers and Proofs Logic
ITESS year 1 / Numbers and Proofs: Logic
ITESS Mathematics Numbers and Proofs Sets
ITESS year 1 / Numbers and Proofs: Sets
Geschiedenis van de wiskunde - Lesbord 18de en 19de eeuw
Leeuwarden/Groningen FO1920 / 18de en 19de eeuw
geschiedenis van de wiskunde de gouden eeuw en verder
Geschiedenis van de wiskunde - Lesbord 15de en 16de eeuw
Leeuwarden FO1920 / 15de/16de eeuw
Geschiedenis van de wiskunde - Lesbord Arabische wiskunde
Leeuwarden FO 1920 / Arabische wiskunde
geschiedenis van de wiskunde - Lesbord 2
Leeuwarden/Groningen FO2021 / Geschiedenis van de wiskunde
Geschiedenis van de wiskunde lesbord 1
Leeuwarden/Groningen FO 2021
Wiskunde voor Biologie Studenten Lesbord 2
Haakjes wegwerken, verhoudingen en procenten
Wiskunde voor Biologie Studenten Lesbord 1
VT/DT jr 1 / Rekenen (oa breuken) en breuken met letters
Groter of kleiner
1 / HAVO / Groter of kleiner
Driehoeken berekenen
2 / VMBO / Goniometrie
Formule lijn opstellen
2 / HAVO / Het opstellen van de formule van een lijn op diverse manieren
Oefenen met procenten
2 havo/vwo / HAVO / Procenten
Haakjes uitwerken
2 / Haakjes uitwerken
Ruimtelijke Figuren herkennen
M1 / Ruimtelijke figuren
Een half uur per week
FO leraar wiskunde / Oefenmateriaal
Rekenschema gebruiken
1 / HAVO
De stelling van Pythagoras ontdekken
2 / VWO / Het ontdekken van de stelling van Pythagoras
Variabele begrijpen
1 / HAVO
Oefenen met Negatieve getallen
1 / HAVO / Negatieve getallen
Oefenen met Breuken
1 / HAVO / Eindeloos oefenen met breuken
Verhoudingen - Parate kennis
1 / HAVO / Verhoudingen
Grip krijgen op lineaire verbanden
2 / HAVO / Lineaire verbanden
Machten en wortels - Parate kennis
2 / HAVO / Machten en wortels
Ruimtelijke figuren - Parate kennis
1 / HAVO / Ruimtelijke figuren
Rekenen - Parate kennis
1 / HAVO / Rekenen
Figuren - Parate kennis
1 / HAVO / Meten en tekenen
Test lesbord