Alle lesborden

Naam (klas / niveau / onderwerp)
De stelling van Pythagoras ontdekken
2 / VWO / Het ontdekken van de stelling van Pythagoras
Variabele begrijpen
1 / HAVO
Oefenen met Negatieve getallen
1 / HAVO / Negatieve getallen
Oefenen met Decimale getallen
1 / HAVO / Eindeloos oefenen met Decimale getallen
Oefenen met Breuken
1 / HAVO / Eindeloos oefenen met breuken
Verhoudingen - Parate kennis
1 / HAVO / Verhoudingen
Grip krijgen op lineaire verbanden
2 / HAVO / Lineaire verbanden
Machten en wortels - Parate kennis
2 / HAVO / Machten en wortels
Ruimtelijke figuren - Parate kennis
1 / HAVO / Ruimtelijke figuren
Rekenen - Parate kennis
1 / HAVO / Rekenen
Figuren - Parate kennis
1 / HAVO / Meten en tekenen
Test lesbord