« vorigevolgende » Figuren - Parate kennis
Afstanden

Hoe groot is de afstand van `C` tot de lijn `l`?

A: Groter dan `2`
B: Gelijk aan `2`
C: Kleiner dan `2`

Antwoord insturen Mijn antwoord Geef het juiste antwoord door deze hieronder te tekenen
« vorigevolgende » 31 mei 2017 - Lesbord door Johan Gademan